Privacy

 

Dit is een website van Ras Telecom te weten MemoryStunter.nl.

 

Ras Telecom , gevestigd aan de Roerdomp 14, 1261 RZ  Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Ons bedrijfsadres:

Roerdomp 14

1261 RZ  Blaricum

035-5237325

 

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Wanneer je een bestelling via onze webshop plaatst geeft je ons automatisch toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken. Deze gebruiken wij alleen om de bestelling bij je te kunnen bezorgen. Mocht je je ook aangemeld hebben voor de nieuwsbrief dan kunnen we je ook benaderen met aanbiedingen, acties en nieuwe artikelen. Je hebt ten allen tijde recht op inzage van deze gegevens. Uiteraard ook tot het corrigeren daarvan. Na afronding van je betaling zie je een totaaloverzicht van je bestelling en de door jou gekozen manier van betalen. Deze kun je uitprinten en wordt tevens naar het door jou opgegeven e-mailadres gestuurd. In dit overzicht staat ook je ordernummer, dit is je referentie bij eventuele vragen en voor het gebruik van Track & Trace.

Ras Telecom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam als je dit vrijwillig verstrekt.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Jouw IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer als je dit vrijwillig verstrekt.
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site bezoekt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:
  • De inhoud van onze website te verbeteren
  • Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen. De informatie wordt alleen gebruikt voor onze eigen website en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Ras Telecom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien toestemming)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ras Telecom bekijkt jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

 

Ras Telecom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Na aanleiding van geplaatste bestellingen worden er gegevens opgeslagen en bewaard.

 • Persoonsgegevens > 5 jaar > Zo kunnen we achterhalen hoeveel bestellingen onze klanten geplaatst hebben, en kunnen we eventueel bestellingen terug zoeken mocht dit gewenst zijn.
 • Personalia > 5 jaar > Zo kunnen we achterhalen hoeveel bestellingen onze klanten geplaatst hebben, en kunnen we eventueel bestellingen terug zoeken mocht dit gewenst zijn.
 • Adres > 5 jaar > Zo kunnen we achterhalen hoeveel bestellingen onze klanten geplaatst hebben, en kunnen we eventueel bestellingen terug zoeken mocht dit gewenst zijn.
 • E-mailadres nieuwsbriefabonnee > Onbeperkt > Zolang een nieuwsbrief abonnee geabonneerd is op onze nieuwsbrieven, blijft het e-mailadres bewaart.
 • E-mailadres afgemelde nieuwsbriefabonnee > 2 jaar > Elke 2 jaar worden alle e-mailadressen van nieuwsbriefabonnees die zich afgemeld hebben verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Ras Telecom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ras Telecom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Ras Telecom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ras Telecom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics  Naam: NID Functie: De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen. Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: Zopim Cookie Naam: __zlcmid Functie: Wordt gebruikt voor het chatprogramma Zopim om vertrouwd webverkeer te identificeren                                 Bewaartermijn: 12 maanden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rastelecom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ras Telecom zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ras Telecom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Ras Telecom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rastelecom.nl

 

Vragen?

 

Heb je een vraag of wil je meer weten over ons privacybeleid? Neem contact met ons op:

 • Per email: info@rastelecom.nl
 • Per brief: Postbus 250, 1270 AG  Huizen
 • Per telefoon: 035-5237325. De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 16:00 Op zaterdag en zondag is de klantenservice gesloten.